O Mnie

Strona główna O Mnie

Agnieszka Czechowska psycholog

certyfikowana psychoterapeutka PTP

terapeutka schematu

Zapraszam do skorzystania z mojej pomocy w gabinecie w Warszawie lub w formie online.

Moje kwalifikacje zawodowe

Mgr psychologii

Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 905)

Specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży

Certyfikat specjalistki terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (49/2014)

W trakcie szkolenia certyfikacyjnego z terapii schematu (akredytacja International Society of Schema Therapy)

Wykształcenie

Jestem absolwentką 4- letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także szkolenia trenerskiego Komunikacji Opartej na Empatii. Szkoliłam się w psychoterapii systemowej na kursie doskonalącym prowadzonym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyłam wiele innych szkoleń dotyczących diagnozy i psychoterapii. Odbyłam terapię własną i nadal dbam o rozwój zawodowy i osobisty. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP i Sekcji Naukowej Rehabilitacji Psychiatrycznej PTP; superwizuję swoją pracę, przestrzegam kodeksów etycznych psychologa i psychoterapeuty.

O mnie

Doświadczenie zawodowe

20 lat doświadczenia zawodowego zdobywałam w oddziałach i poradniach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii MOP oraz w praktyce prywatnej. Od 2013 roku kieruję pracą Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej dla młodzieży po kryzysach psychicznych.

Jak pracuję Zobacz ofertę

Pracuję psychoterapeutycznie z pacjentami od 15 r.ż, z rodzinami oraz z parami. Prowadzę konsultacje psychologiczne a także konsultuję i superwizuję osoby i organizacje zajmujące się pracą z młodzieżą w systemie edukacji oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Integracja Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, gdzie prowadzę szkolenia dla nauczycieli i innych specjalistów, rodziców a także konsultuję i realizuję programy profilaktyczne.

Angażuję się w różne inicjatywy na rzecz zdrowia psychicznego, bo jestem przekonana, że nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego. Wiem o tym, że na każdym etapie życia możemy zadbać o siebie i nadać nową jakość naszej relacji z samym sobą i z innymi.

Agnieszka Czechowska – Zapraszam

Potwierdzenie kwalifikacji

usługa

Dyplom

Dyplom
psychologa

Zobacz
usługa

Certyfikat

Certyfikat psychoterapeuty
PTP

Zobacz
usługa

Dyplom

Specjalizacja psychoterapeuty dzieci i młodzieży

Zobacz
usługa

Certyfikat

Certyfikat specjalisty terapii środowiskowej

Zobacz