Szkolenia i warsztaty

Strona główna Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty

Dla instytucji

Dla osób indywidualnych

Szkolenia i warsztaty

Dla instytucji

Prowadzę szkolenia oraz konsultuję organizacje (szkoły, domy dziecka, ośrodki wychowawcze) w zakresie pracy z młodzieżą. Pomagam w budowaniu programów profilaktycznych i strategii wspierania w kryzysie.

Najczęstsze tematy szkoleń to:

Zaburzenia psychiczne młodzieży – przegląd i postępowanie

Depresja i zachowania autoagresywne młodzieży

Jak wspierać młodzież w kryzysie psychicznym

Budowanie odporności psychicznej dorosłych i młodzieży

Program szkolenia opracowuję na indywidualne zamówienie organizacji.

Zapraszam do kontaktu

Szkolenia i warsztaty

Dla osób indywidualnych

Problemy, których doświadczamy nie zawsze wymagają korzystania z psychoterapii. Czasem wystarcza udział w warsztatach, które pozwolą rozwinąć jakąś umiejętność i pogłębić wiedzę na określony temat. Pomocnym doświadczeniem może być też udział w grupie wsparcia. Informacje o ofercie będą pojawiały się w aktualnościach.