Usługi

Strona główna Usługi

Zapraszam do gabinetu osoby od 15 r.ż poszukujące pomocy w różnych problemach i objawach, skierowane przez innych specjalistów lub szukające pomocy z własnej inicjatywy.

Specjalizuję się w psychoterapii długoterminowej różnych zaburzeń zdrowia psychicznego (zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych, psychotycznych, dwubiegunowych) oraz zaburzeń osobowości. Krótkoterminowo (6-12 miesięcy) lub w zależności od potrzeb pracuję z pacjentami w kryzysie, będących pod wpływem przewlwkłego stresu, z zaburzeniami adaptacyjnymi oraz w różnych życiowych dyskomfortach.

Problemy, w których można uzyskać pomoc psychoterapeutyczną w moim gabinecie to:

Brak energii i radości życia

Problemy w relacjach z innymi ludźmi – dziećmi, partnerem, partnerką

Częste konflikty, kryzysy w związku

Nerwice, lęki, zamartwianie się

Zachowania autoagresywne, okaleczanie się

Trudność w stawianiu granic

Poczucie osamotnienia

Trudność w radzeniu sobie ze stresem

różne dolegliwości somatyczne, które nie mają przyczyny fizycznej

Przewlekłe zaburzenia psychiczne (zaburzenia psychotyczne, w tym schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa) – równolegle do leczenia psychiatrycznego.

Prowadzę również psychoterapię osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Konsultacja to na ogół 1-3 spotkania, które mają na celu zdiagnozowanie trudności i uzyskanie dalszych zaleceń. Zalecenia te mogą dotyczyć podjęcia określonej formy psychoterapii lub kontaktu z innym specjalistą. Jeśli zalecenia dotyczące dalszego postępowania związane są z podjęciem psychoterapii indywidualnej, wówczas możesz sprawdzić jak czujesz się w mojej obecności i czy wydaję Ci się osobą, z którą chciałbyś pracować dalej. Bywa tak, że trzeba odbyć kilka konsultacji u różnych terapeutów aż spotkamy kogoś, z kim poczujemy „chemię”. Jeśli zdecydujesz się na psychoterapię u mnie, to kolejnym etapem jest znalezienie stałego i wspólnego terminu.

Pierwsza konsultacja trwa 60 minut, kolejne spotkania 50 minut.

Konsultacje osób dorosłych możliwe są również w formie online.

Psychoterapia indywidualna to regularne spotkania, które odbywają się minimum raz w tygodniu, w stały dzień, o stałej porze, w stałym miejscu. Umowa obejmuje określony czas i cele wskazane przez pacjenta. Zazwyczaj czas i cele terapii podlegają ponownemu namysłowi po kilku miesiącach psychoterapii. Pacjenci często pytają jak długo trwa psychoterapia. Odpowiedź brzmi – to zależy ? Zależy czego pacjent potrzebuje. Jeśli mówimy o poprawie objawowej, lepszym poczuciu siebie, uzyskaniu wglądu, lepszym radzeniu sobie z emocjami, to jest to od czas 1-2 lata. Natomiast jeśli pacjentowi zależy na przebudowie osobowości, zmianie wzorca przywiązania, to jest to zazwyczaj powyżej 2 lat. Nie ma tutaj reguły. Wszystko zależy od głębokości deficytów, doświadczanego wsparcia oraz gotowości do korzystania z innych dostępnych form pomocy, równolegle do psychoterapii indywidualnej.

Sesja psychoterapii indywidulanej trwa 50 minut.

Psychoterapię indywidualną prowadzę również w formie online.

Konsultacja młodzieży odbywa się z inicjatywy rodziców zaniepokojonych funkcjonowaniem swojego dziecka lub na prośbę nastolatka, który czuje, że potrzebuje pomocy. Jest to spotkanie trwajace 90 minut, ponieważ wymaga uwzględnienia dwóch perspektyw: nastolatka/nastolatki i rodziców. Podczas konsultacji zbieram wywiad od rodziców oraz osobno rozmawiam z nastolatkiem/nastolatką. Konsultacja kończy się diagnozą problemu, czasem przekierowaniem do dalszej diagnozy lub konsultacji z innym specjalistą (np. z psychiatrą) oraz sformułowaniem zaleceń.

Staram się również wskazać różne bezpłatne miejsca pracy z młodzieżą, zgodnie z potrzebami młodej osoby.

Nie pracuję z młodzieżą w formie online.

Dorastanie dziecka bywa dla rodziców czasem dużego niepokoju. Rodzice nie wiedzą czy zmiany w zachowaniu i funkcjonowaniu dziecka wynikają z dojrzewania czy jest to objaw poważniejszych problemów. Zdarza się, że dziecko nie widzi problemu i nie chce skorzystać z konsultacji u psychologa. Konsultacja dla rodziców (lub jednego rodzica) to rozmowa ze specjalistą, która ma na celu uspokojenie rodzica i/lub wskazanie kierunków dalszego postępowania. Może być to spotkanie jednorazowe, lub kilka spotkań, podczas których zajmujemy się głównie wątkiem bycia rodzicem nastolatka/nastolatki.

Konsultacja trwa 60 min.

Konsultacja dla rodziców jest możliwa również w formie online.

Konsultacja pary to spotkanie, którego celem jest rozmowa na temat problemu, trudności, którego doświadcza dwoje ludzi w związku. Podczas konsultacji rozmawiamy o historii związku aby zrozumieć dynamikę i okoliczności budowania danej relacji. Celem tej rozmowy jest też wyjaśnienie kwestii czy obydwoje partnerzy/partnerki chcą wejść w proces terapeutyczny po to, aby zrozumieć co utrudnia wspólne, dobre życie tej parze. Rozmawiamy o sposobach komunikacji w związku, o wzajemnych oczekiwaniach, rozczarowaniach, wartościach, po to aby zrozumieć co powoduje trudności lub jest źródłem kryzysu.

Terapia poprzedzona jest 2-3 konsultacjami, które trwają po 60 min i staram się aby odbywały się w odstępie tygodnia.

Jeśli para zdecyduje się na podjęcie procesu terapeutycznego, to kolejne spotkania odbywają się z częstotliwością co 2 tygodnie i trwają 60 minut.

Konsultacja rodzinna to spotkanie wszystkich mieszkających ze sobą osób z dwójką psychoterapeutów rodzinnych. Konsultacja rodzinna trwa 90 minut.

W trakcie rozmowy ważne jest, aby każdy miał prawo do przedstawienia swojego punktu widzenia i tego jak rozumie powód dla którego rozmawiamy w takim gronie. Każdy uczestnik spotkania ma prawo inaczej widzieć powód, dla którego rodzina zgłasza się po pomoc, choć najczęściej jest to inicjatywa kogoś z dorosłych. Ważne jednak, aby podczas konsultacji każdy członek rodziny (nawet ten najmłodszy) znalazł motyw i cel do podjęcia terapii rodzinnej. Bo głównie chodzi o to, aby każdemu w rodzinie żyło się lepiej.

Najważniejsza zasada pracy terapeutycznej z rodziną to neutralność terapeuty i dbanie o bezpieczną atmosferę dla uczestników spotkania.

Jeśli rodzina zdecyduje się na wspólną pracę to spotkania rodzinne odbywają się co 2-4 tygodnie i trwają po 90 minut. Jeśli w trakcie konsultacji okaże się, że nie wszyscy członkowie rodziny chcą brać udział w spotkaniach, to możliwe jest rozważenie innych form, np. terapii pary lub osobne oferty dla różnych członków rodziny.

Terapię rodzinną prowadzę z innym psychoterapeutą w ramach współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii www.terapeuci-wawer.pl